Jump to content

Glory

Administrator
 • Content Count

  4,447
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  141

Glory last won the day on April 26

Glory had the most liked content!

Community Reputation

223 Excellent

12 Followers

About Glory

 • Rank
  Administrator
 • Birthday 08/15/1988

Informacje o profilu

 • Płeć
  Male
 • Skąd
  Kalisz
 • Nick
  Glory

Kontakt

 • Skype
  pablo007_88
 • GG
  4884533

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Brak odpowiedzi, zamykam.
 2. Wrzuc pełne screeny, a nie wyciniki i nic nie zaznaczaj. Daje 24h na poprawke.
 3. Bledny wzor skargi oraz nie dziala link do screena.
 4. Zamykam na prośbę autora.
 5. Wymagania co do skargi o ksucie:
 6. REGULAMIN KAR Zakładając skargę akceptujesz: Regulamin kar: https://forum.warofglory.pl/topic/20736-regulamin-skarg-complaints-regulations/ Regulamin serwera i Polityka Prywatności: https://warofglory.pl/assets/rules.html Tablica Kar: https://forum.warofglory.pl/topic/20735-warn-list/ Nieznajomość regulaminu nie upoważnia cie do jego łamania. REGULAMIN SKARG: 1. Administracja ma nielimitowana ilość czasu na rozpatrzenie skargi od momentu wstawienia jej przez gracza. Decyzje będą wydawane tylko w dni robocze. Administratorzy nie muszą posiadać Screen Shotow, żeby ukarać gracza !!! 2. Kary mogą nakładać Administratorzy oraz Game Masterzy. 3. Screeny ważne są tylko 24 godziny od ich zrobienia, screeny w jakikolwiek sposób edytowane przez składającego, będą odrzucane. 4. W skardze mogą się wypowiadać: Administracja serwera oraz Game Masterzy, poszkodowany oraz oskarżony. Osoby nieuprawnione do wypowiadania się w temacie, będą karane forumowym warnem 10% 5. Należy dostosować się o ogólnego wzoru składania skargi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ogólny wzór składania Skarg: Nazwa Tematu: Rodzaj Przewinienia - NICK (osoby na która, składamy skargę). Poszkodowany: NICK (swojej postaci). Oskarżony: NICK (osoby, która złamała regulamin). Powód Skargi: (w zależności jaki punkt regulaminu został złamany). Screen Shot'y: 1. LINK lub MINATURKA. 2. LINK lub MINATURKA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Każdy screen dołączony do skargi musi posiadać okno chatu rozwinięte na co najmniej 8 wersów. TABELA KAR: I. Rodzaje kar. 1. 10%-20% - brak kary 2. 40% - blokada konta na czas 24 godzin (1 dzień) 3. 60% - blokada konta na czas 72 godzin (3 dni) 4. 80% - blokada konta na czas 120 godzin (5 dni) 5. 100% - dożywotnia blokada konta II. Odwołania od otrzymanej kary. Gracz ma prawo odwołać się od decyzji Game Mastera w sprawie nałożonej na niego kary. W tym celu musi posiadać twarde dowody oczyszczające go z postawionych mu zarzutów. Składanie odwołań w których gracz nie zamieści żadnych dowodów świadczących o jego niewinności, będzie skutkowało warnem forumowym (10%) oraz zwiększeniem kary o 50% ( wyjątek stanowi kara na 24 godziny, w tym przypadku gracz otrzymuje kolejne 24h i 10% warna forumowego). Oskarżony ma 48 godzin na odwołanie się od decyzji administracji. Proszę pamiętać, aby podać informacje jakiego konta i kary (link do skargi) dotyczy odwołanie. Odwołania można zamieszczać pod tym adresem: http://warofglory.dk...m/85-odwolania/ III. Lista Przewinień i Kar. 1. Spam. Spamowanie, czyli wysyłanie niechcianych wiadomości, jest zabronione. Dotyczy również reklamowania stron www bez pisemnej zgody administracji oraz umieszczania linków referencyjnych do innych serwisów/gier. Kara od 10% do 100% warn. 2. Przekleństwa i wyzwiska (w każdy możliwy sposób czyt. /post, pm, itp). Nie dotyczy spraw guild i guild alliance. - kierowane bezpośrednio do innego gracza. Kara od 10% do 100% warn. - obraza rodziny (graczy i AT), wyzwiska w strone rodziców itp. Kara od 40% do 100% warn. - obraza zespołu War of Glory. Kara od 40% do 100% warn. 3. Niedozwolone nazwy postaci oraz gildii. Używanie wulgarnych, obraźliwych bądź nieetycznych nazw postaci oraz gildii jest zabronione. Kara 100% warn. Istnieje możliwość odblokowania konta po zobowiązaniu się poszkodowanego do usunięcia postaci lub gildii. 4. Używanie bugów. Świadome wykorzystywanie błędów w celu zyskania korzyści w grze jest zabronione. Kara 100% warn. 5. Używanie niedozwolonego oprogramowania czyt. hacki/cheaty wszelkiego rodzaju, ataki na serwer, dupowanie itp oraz wszelkiego rodzaju ogłoszenia sprzedaży tych programów, groźby zniszczenia, spowodowania szkód, używanie modyfikacji clienta, uzywanie innego clienta niz oficjalny. Kara 100% warn 6. Handel w rzeczywistości. Na serwerze War of Glory obowiązuje zakaz sprzedaży kont / itemów w zamian za korzyści majątkowe. Kara 100% warn. 7. Groźby odnoszące się do życia realnego. Wszelkie groźby kierowane pod adresem gracza/graczy dotyczące życia realnego są surowo zabronione. Kara od 20% do 100% warn. 8. Podszywanie się pod członka zespołu War of Glory. Podszywanie się pod któregokolwiek z członków Zespołu War of Glory w celu uzyskania własnych korzyści jest zabronione. Kara od 20% do 100% warn. 9. Utrudnianie eventu. Umyślne utrudnianie przeprowadzenia eventu, pomimo ostrzeżeń GM, jest zabronione. Kara 20% do 100% warn oraz możliwa blokada konta na 24 godziny! (w zaleznosci od decyzji AT lub GMa), możliwe upomnienie. 10. Chat Ban - na serwerze Administracja oraz Game Masterzy maja prawo nakladac kary w postaci chat bana za niekulturalne zachowanie, spamowanie, wyzwiska, obrazy, wulgaryzmy itp. Kara od 30 minut do 48 godzin. W przypadku skrajnych wulgaryzmów czy obrażania innego gracza Administracja lub Game Masterzy mają prawo nałożyć karę od 12 do 48h czat bana z dodatkowym, 10% warnem. Jeżeli za powyższe przewinienie zostanie złożona i pozytywnie rozpatrzona skarga wnioskowana przez gracza, warn może wzrosąć od 20 do 100%. 11. KS (Kill Steal) tylko sub Vip oraz NoN-PvP - Spoty, Golden moby oraz event bossy (Selupan, Kundun, MayaHand, Medusa, Nightmare). - Ss z własnością spota, Przy KS Gold Moba wymagany jest ss z własnością Gold Moba/Event Boss'a.- Najedź kursorem na osobę która ksuje by był widoczny nick oraz ostrzeż ja zeby nie ksula.- Każdy ss musi posiadac informacje na temat suba (mozna sprawdzic pod "C").- Wymagany jest rowniez ss z wiadomoscia z serwera (napis na srodku), przez kogo został zabity golden/event boss. Jeżeli golden/event boss został zabity przez osobe, ktora byla pierwsza i posiada ss z własnoscia, skargi takie beda automatycznie odrzucane. Kara 20% warn. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania regulaminu bez zgody autora. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ COMPLAINTS REGULATIONS By inserting a complaint you agree to following terms: Complaits regulations: https://forum.warofglory.pl/topic/20736-regulamin-skarg-complaints-regulations/ Server rules and Privacy Policy: https://warofglory.pl/assets/rules.html Warn List: https://forum.warofglory.pl/topic/20735-warn-list/ All members must follow all the rules and regulations implemented on our server. RULES OF COMPLAINTS: 1. The administration has unlimited time to process the complaint. Decisions will be issued only from monday to friday. 2. Final decisions about any type of penalty can be made only by Server Admins or Game Masters. 3. Screen shots are valid only for 24 hours and can't be edited by player in any way. Edited screens will be automaticly rejected. 4. In complaint topic can speak only: Administators, Game Masters, victim and accused player. Unauthorized players will be warned 10% forum warn. 5. You need to follow the pattern of filing a complaint. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sample complaint: Topic: Type of offence and accused player character name. Your character name Accused player character name Accusation Screen shots 1.Link or thumbnail 2.Link or thumbnail --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. On each screen you have set chat window on at least 8 lines of text. TABLE OF PENALTIES: 1. 10%-20% - no penalty 2. 40% - 24h (1 day) account block 3. 60% - 72h (3 days) account block 4. 80% - 120h (5 days) account block 5. 100% - Permanent account block APPEAL AGAINST JUDGEMENT. Player has right to appeal against penalty in 48 hours from judgement announcement Game Masters. To this end player must have hard evidence of his innocence. Making senseless appeals will result in an increase of penalty by 50% and forum warn 10%. Appeal must contain character name and link to judgement topic. Appeals can be submitted here: http://warofglory.dk...m/85-odwolania/ LIST OF OFFENSES AND PENALTIES. 1. Spam. Spaming, pasting links on game chat, advertising of any MU Online servers, other games or web sites without permission from server Administration is prohibited. Penalty from 10% to 100% warn. 2.Vulgarisms and insults on game chat. (Not applicable on guild and alliance chat) - Against another player Penalty from 10% to 100% warn. - Family insult. Penalty from 40% to 100% warn. - Insult of server administration. Penalty from 40% to 100% warn. 3. Prohibited character or guild names. Use of vulgar, offensive or unethical character or guild names is forbidden. Penalty 100% warn. There is a posibility to unban account if player will agree to delete character or guild. 4. Use of bugs. Conscious use of bugs to gain benefits in game is forbidden. Penalty 100% warn. 5. Use of unauthorized software (Hacks, cheats, attacks on server, item duplication, modified client files) Penalty 100% warn 6. Trading accounts in real money. It is forbidden to sell accounts and items in return for financial gain. Penalty 100% warn. 7. Threats related to real world Any threats to other player regarding real life are strictly forbidden. Penalty from 20% to 100% warn. 8. Impersonating administration member. It is forbidden to impersonate any administration member to obtain your own benefit. Penalty from 20% to 100% warn. 9.Obstructing an event. Obstructing an event despite GM warnings is porhibited. Penalty 20% warn or 24h account block. 10. Chat Ban – Administration and game masters can use chat ban in case of non cultural player behavior or any type of breaking server rules. ChatBan 30 minutes to 48 hours. In case of extreme situation GM's can punish player with chatban 12h to 48h with additional 10% warn. 11. KS (Kill Steal) only sub Vip and NoN-PvP - Spots, Golden mobs and event boss (Selupan, Kundun, MayaHand, Medusa, Nightmare). - Ss with the property of the spot or golden mobs/event boss. - Move your cursor to player who will be showing the nick and warning him to stop ks.- Each ss must have information about sub (show if you click "C").- Also required is a message from the server (show if you click "C"), by who killed golden / event boss. If the golden / event boss was killed by the person who was first and have screenshot, such complaints will be automatically closed and deleted. Penalty 20% warn. Copying and dristribution of this rules without author permission is prohibited.
 7. 10% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 20% WARN 1. *ragonit* 2. *olobe* 3. *ltayi* 4. 5. 30% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 40% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 50% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 60% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 70% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 80% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 90% WARN 1. 2. 3. 4. 5. 100% WARN 1. 2. 3. 4. 5.
 8. WAR OF GLORY CLASSIC EDITION SERVER STARTS : 04.07.2020 TIME: [UTC +1, 17.00-Poland] [UTC +8, 00.00-Philipines] [UTC +7 23.00-Vietnam] [UTC -3 12.00-Argentina] [UTC -3 12.00-Brazil] ★Server name: WAR OF GLORY ★Version: Season 3 EP2 + CUSTOM ★Time work: 24/7 ★Dedicated server: YES ★Premium files: YES ★Custom xshop: YES ★Balanced characters: YES ★Link: https://warofglory.pl ★FB Page: CLICK HERE 1 GR = PET PANDA (3 Days) 5 GR = GOLDEN FENRIR 10 GR = WINGS 3LVL FULL 15 GR = SET+15+28+FO+HARMONY OPTION+PINK (PINK ONLY 380LVL SET) If you have requiments GR go to Lorencia NPC and obtain your reward! ★Max Normal Level: 400 ★Max Stats: 32767 ★Exp Normal: 500x ★Drop: 50% ★Jewel of Soul: 50% + (25% Luck) ★Jewel of Life: 60% ★Max lvl item: +15+28 ★Reset: Res 400 lvl in game ! Maximum 70 Resets! ★Reset price: Free STAT BURN: NO ★Grand Reset: YES / 70RR / Bonus 500 WebCredits ★Webshop: YES ★CashShop: YES ★Mu Helper activation min. level: 50 lvl ★Ancient+Exe Option: disabled ★Socket+Exe Option: disabled ★Acc+Harmony Option: disabled ★Trade item with Harmony Option: No ★Guild: 180 lvl +10: Normal: 100% / Vip: 100% +11: Normal: 100% / Vip: 100% +12: Normal: 85% / Vip: 95% +13: Normal: 80% / Vip: 90% +14: Normal: 75% / Vip: 85% +15: Normal: 70% / Vip: 80% ★Dark Knight: 1 lvl ★Dark Wizzard: 1 lvl ★Elf: 1 lvl ★Summoner: 200 lvl ★Magic Gladiator: 220 lvl ★Dark Lord: 250 lvl Normal / Marlon Quest: ★Dark Knight: 5/6 ★Dark Wizzard: 5/6 ★Elf: 5/6 ★Summoner: 5/6 ★Magic Gladiator: 7 ★Dark Lord: 7 ★Blood Castle: YES ★Devil Square: YES ★Chaos Castle: YES ★Illusion Temple: YES ★White Wizard: YES ★Golden Invasion: YES ★Castle Siege: YES ★Balgass Event: YES ★Nightmare Event: YES ★Drop Event: YES ★Quiz Event: YES ★/post <Msg> - Post a message in global chat ★/addstr <points> - Add points in Strength ★/addagi <points> - Add points in Agility ★/addvit <points> - Add points in Vitality ★/addene <points> - Add points in Energy ★/addcmd <points> - Add points in Command ★/setparty <password> - Create a new password party ★/joinparty <password> - Join the password party ★/war <guild> - Challenge guild to Guild War ★/soccer <guild> - Challenge guild to Battle Soccer ★/top <type> - Show Top Player /rr/mr ★/lock [password] - Block Items Move ★/unlock [password] - Disable Lock System ★/wh <num> - Change warehouse ★/reset - Reset character ★/marry <playe - Marry to a player ★/readd - ReAdd stats ★/pkclear - Clear PK ★HOT! BANK JEWEL! ★HOT! GUILD WAREHOUSE! ★ReConnect System (reconnect if disconnected); ★OffTrade ★Marry System ★Set Party - command King of MU Event THIS IS GUILD PVP EVENT! WINNER GUILD WHICH LONG POSSESION CASTLE IN DEVIAS3! The castle is taken over by standing on the cords: 225x227 and entering the command: /reg EVENT TIME: Friday, Saturday: Time: 19:00 EVENT REQUIREMENTS: - Guild EVENT MAP: Warp to map Devias3 (M) EVENT SUB: Only sub PvP! EVENT REWARD: TOP 5 PLAYERS WHO HAVE CASTED THE CASTLE WINS: 150Wcoin ALL ONLINE PLAYERS FROM GUILD WHO WIN OBTAIN: 25Wcoin Survival Event THIS IS PVP EVENT FOR KILL OBTAIN 100 POINTS, WHEN DEATH MINUS 10 POINTS EVENT TIME: Survival: 19:30 EVENT REQUIREMENTS: - 30 Resets and 300 Levels - Minimum User: 2 - Maximum User: 50 - Max Death: 10 - Maximum Time Event: 15 minutes EVENT MAP: Warp to map Survival (M) EVENT SUB: Only sub PvP! EVENT REWARD: Winner Players obtain 100 Wcoin Jewel of Full NPC If you have 5 Jewel of Elevation go to: Lorencia (137x140) Jewel of Full Mix NPC! This NPC automated exchange you: 5 Jewel of Elevation to 1 Jewel of Full! - Jewel od Level - Jewel of Skill - Jewel of Luck - Jewel of Adicional - Jewel of Full ★3D Camera ★Chat separately from experience ★The glow effect on cards ★Support wide-format resolution and full HD ★Distance display objects ★Fixed all visual bugs with display of values above 65535 ★Fixed attack speed on all the article ★Smoothing textures ★The fog in the game (ON/OFF) ★The exclusive bar of the character to work with new modules: -Player: Bar is showing player hp, sd Information about amoung of health-points -Monster: Full name of Monster; Monster level Information about amoung of health-points DMN PREMIUM WEBSITE: ★Grand Resets Module ★Vip Module ★Hide Information Module ★Add Stats Module ★Reset Stats Module ★PkClear Module ★Unstuck Character Module ★Exchange Module ★Change Password Module ★Account Logs Module ★Ticket System Module ★Market System ★Mirror1: https://warofglory.pl/downloads FACEBOOK EVENT1! 💥PL: Polub, Udostepnij, napisz komentarz ze swoim nickiem i zgarnij darmowe 300 Wcoinow!💥 💥ENG: Like, Share and Comment (nickname) Post and Win Free 300 Wcoin!💥 💎EVENT END: 10 JULY 8PM💎 🌐Link: CLICK HERE FACEBOOK EVENT 2! 💥WYGRAJ WINGI 3 LVL / WIN WINGS 3 LVL💥 💎PL: A ty, które wingi wybierasz? Udostepnij post, w komentarzu napisz nazwe wingow oraz swoj nick i bierz udzial w zabawie! Wsród wszystkich uczestników eventu zostanie rozlosowanych 5 par wingow fo! Nie czekaj! Moga byc twoje! Losowanie odbedzie sie dnia 11 lipca o godzinie 21.50! Obserwuj nasz profil.💎 💎ENG: Which wing do you choose? Share post, write your favourite name wing and nickname and join to event! We will draw 5 pairs of wings fo. Remember share post and comment! The draw will take place on 11 July at 9.50PM!.💎 🌐LINK TO EVENT: CLICK HERE BETA TEST IS OPEN! 700 POINTS PER LVL, FREE COINS, ALL IN SHOP! FREE CREDITS I ADD A FEW TIMES A DAY! PUBLIKACJA W BUDOWIE!!!
 9. Screeny modyfikowane, nie moge tego ocenic.
 10. Summoner i Yaotzin po 20%
 11. Dobra zamykam na prosbe autora, mysle ze sie jakos dogadacie lub dogadaliscie.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.