Jump to content

Privacy Policy

Polityka prywatności


Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk kwe­stią priorytetową, w związku z czym prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niniejszym oświadczeniu informujemy Państwa o tym, jakie dane oso­bowe są gromadzone przez firmę F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk w ramach jej ofert internetowych oraz w jaki sposób te dane są przetwarzane i wykorzystywane.

Gromadzenie danych

Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestracyjny), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.
Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk gromadzi dane osobowe związane z użytkowaniem jej serwisów, for, lub witryn tylko jeśli jest to konieczne, np. do świadczenia i rozliczania usług, realizacji zamówień itp.
W przypadku serwisów w większości sytuacji możliwe jest korzystanie z usług oferowanych przez F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk przy użyciu pseudonimów. Ponadto na Naszym serwerze rejestrowane są takie dane jak adres IP, typ przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, liczba odwiedzin oraz dane dostępowe (w tym adres e-mail czy adres Państwa witryny internetowej). Wykorzystywane są również tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. W przypadku blokowania plików cookies przez Państwa przeglądarki internetowe korzystanie z Naszej strony internetowej może być ze względów technicznych ograniczone lub niemożliwe.
Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych osób niepełnoletnich, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe osób niepełnoletnich mogą być wykorzystywane, bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka.

Przetwarzanie danych

W naszych serwisach i witrynach internetowych nie przetwarzamy danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.). F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby uzasadnienia, wykonania oraz realizacji umownego stosunku korzystania z serwisów czy witryn, zawartego z F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk, jak i na potrzeby realizacji płatności, przy czym w przypadku ich realizacji przez firmy zewnętrzne F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Państwa dane.
Państwa dane są oczywiście wykorzystywane również do komunikacji z Państwem. Dotyczy to w szczególności zapewnienia pomocy technicznej i wszelkiej innej, jak też dostarczania niezbędnych informacji, związanych ze świadczeniem usług, na podstawie zawartej umowy. Państwa dane mogą zostać wykorzystane także do informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowościach w naszej ofercie usług, akcjach promocyjnych itp., o ile oczywiście posiadamy na to Państwa zgodę.
W szczególnych przypadkach mogą Państwo zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co może nastąpić:

  • w wypadku złożenia reklamacji;
  • w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z danego konta w grze on-line, MU Online War Of Glory;

Przekazywanie danych

Państwa dane są przetwarzane przez F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk w sposób ściśle poufny i nie są przekazywane ani odsprzedawane innym firmom czy osobom trzecim. Wyjątkiem są tutaj podmioty współpracujące z F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk w zakresie realizacji płatności (banki, DotPay, PayPal, operatorzy sieci komórkowych, itp.), zajmujące się tworzeniem i analizą statystyk na potrzeby naszych serwisów, usługodawcy IT (firmy hostingowe czy administrujące bazami danych). Usługodawcy Ci są zobowiązani do postępowania z Państwa danymi w zgodzie z niniejszą polityką prywatności oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.
W szczególnych przypadkach firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk może być ustawowo zobowiązana do przekazania Państwa danych, np. organom rządowym, śledczym lub sądowniczym, przy czym przekazanie danych odbywa się tylko w ramach, jakich wymagają podstawy prawne. F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk może także ujawnić Państwa dane, jeśli będzie to konieczne do postawienia aktu oskarżenia, bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym lub też by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na nasze systemy teleinformatyczne.

Bezpieczeństwo

Państwa dane są zabezpieczane przez F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk elektronicznie, technicznie, fizycznie, umownie i administracyjnie przed bezprawnym do nich dostępem i utratą na różne sposoby. Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk przedsięwzięła także konieczne techniczne i organizacyjne środki, aby zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zarówno wewnętrznie, jak też przez zewnętrznych usługodawców.

Usuwanie danych

Jeżeli Państwa dane nie będą już potrzebne do wskazanych powyżej celów, czy na potrzeby rozliczenia ze względów podatkowych lub z innych przyczyn prawnych, zostaną one przez F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk usunięte. Państwa dane osobowe mogą również zostać usunięte na Państwa żądanie, o ile nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań prawnych lub dane te nie są jeszcze potrzebne do rozliczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami.

Ciasteczka (cookies)


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu F.H.U "WOGNET" Paweł Mikołajczyk

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Gdzie szukać pomocy ?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.


Wgląd i informacje o danych

Administracja serwisu warofglory.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień obowiązującej polityki prywatności w dowolnym momencie, o czym poinformuje Graczy na tej stronie. Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk odpowiada na wszelkie rozsądne prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie, bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. Brak akceptacji postanowień niniejszej polityki prywatności zobowiązuje do niezwłocznego opuszczenia serwisu warofglory.pl oraz forum.warofglory.pl .Pytania dotyczące niniejszego oświadczenia i ochrony danych osobowych w firmie F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]<script data-cfhash='f9e31' type="text/javascript">/* */</script>Powyższa polityka prywatności obowiązuje od dnia 14 maja 2012r.

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.