Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 07/16/2017 in all areas

  1. 1 point
    Jeśli chodzi o dmg Grow Lancera to został on ucięty znacząco na Full statach, ponieważ 3 mln dmg z edr, gdzie inne postacie biją po 60-100k to jest fer? Została nerfa z dmgu, na pewno na początku nie robi jakiegoś dużego przełomu w biciu moobów, ale wypada poczekać zebrać jej bufa Wratha i zobaczyć wtedy jak dužo będzie biła lub po prostu, jak w przypadku RFa uzbroić się w cierpliwość bić te parę resów i normalnie expić.
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.