Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/23/2019 in Posts

  1. 1 point
    Nowa dostawa prac! Więcej możecie zobaczyć na fanpage FACEBOOK : damcioX design. Stawiam na ''profesjonalizowanie'' moich prac, gdyż wybieram się na studia o profilu grafik od paździenrika. Proszę o oceny! 1. 2. 3. 4.
  2. 1 point
    W tym temacie możecie pochwalić się swoimi pracami graficznymi. ]II.Moje przykładowe prace. 1. [align=center]2.[/align] [3. ]4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
  3. 1 point
    1. Talizmany dropią na mapie Vulcanus z Wings Upgrade Box 2. Na mapy Battle możesz się dostać gdy dołączysz do Gensu D lub V (szukaj gościa w lorce lub norii)
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.