Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/05/2018 in all areas

  1. 1 point
    Wszystkie opcje u BMa sa odblokowane, jezeli sa odblokowane i da sie je wbic to dzialaja. Czasami jest maly % ktory wynosi np 0,5% szansy to jes visual bug i pisze -1, ale to tylko wartosc ponizej 1% szansy. Jezeli cos jest wylaczone nie da sie tego wbic.
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.