Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/15/2019 in all areas

  1. 1 point
    Nowa dostawa prac! Więcej możecie zobaczyć na fanpage FACEBOOK : damcioX design. Stawiam na ''profesjonalizowanie'' moich prac, gdyż wybieram się na studia o profilu grafik od paździenrika. Proszę o oceny! 1. 2. 3. 4.
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.